Biznes. Czy umiesz optymalnie amortyzować koszty?


Amortyzacja to zagadnienie biznesowe.
Pewne środki trwałą można wkładać w koszty i obniżać  podstawę do opodatkowania. To wiedzą prawie wszyscy. Niewielu natomiast wie, że oprócz metody jednorazowej, która ma swoje ograniczenia – istnieje kilka metod amortyzacji.
Dostępna jest 

 • metoda liniowa,  
 • metoda degresywna
 • metoda sumy numerów lat (sumy cyfr rocznych)

Każda z tych metod generuje inne wartości amortyzowania w określonych przedziałach czasu. A to daje różne możliwości stosowania polityki finansowej w firmie. Czasem warto mieć małe koszty a czasem warto mieć duże.

Jeśli była to do tej pory dla ciebie czarna magia i nie potrafisz sprawdzać takich rzeczy – to ten kurs jest właśnie dla ciebie.

Nauczysz się

 • obliczać wartości amortyzacyjne poszczególnych metod
 • porównywać możliwości amortyzacyjne wszystkich 3 metod
 • nauczysz się podejmować decyzję biznesowe dotyczące  amortyzacji

Kurs to 14 krótkich lekcji:

 1. Lekcja nr 1 Czym się różni amortyzacja i deprecjacja?
 2. Lekcja nr 2 Jakie metody deprecjacji rozróżniamy w Polsce?
 3. Lekcja nr 3 Ceteris Paribus, czyli - co będziemy porównywać,?
 4. Lekcja nr 4 Jakie funkcje i rejestry HP10BII+ liczą zagadnienia amortyzacji?
 5. Lekcja nr 5 Co to jest metoda liniowa amortyzacji SL?
 6. Lekcja nr 6 Jak obliczać odpisy roczne metodą liniową SL?
 7. Lekcja nr 7 Jak obliczać odpisy miesięczne metodą liniową SL?
 8. Lekcja nr 8 Jak działa metoda sumy numerów lat SOYD?
 9. Lekcja nr 9 Jak obliczyć odpisy roczne metodą sumy numerów lat SOYD?
 10. Lekcja nr 10 Jak obliczyć odpisy miesięczne metodą sumy numerów lat SOYD?
 11. Lekcja NR 11 Jak działa metoda malejącej bazy DB czyli metoda degresywna amortyzacji?
 12. Lekcja 12 Jak obliczyć odpis roczny metodą malejącej bazy DB? 
 13. Lekcja nr 13 Jak obliczyć odpisy miesięczne metodą malejącej bazy DB?
 14. Lekcja nr 14 Jak wybrać rodzaj amortyzacji?