Biznes. Jak szybko i wygodnie liczyć zmiany procentowe?Wzrost i spadek cen, wartości, kursów, notowań giełdowych – to codzienność życia biznesowego. Stałe ceny, jak pamiętamy były tylko w socjalizmie. 

Rodzaj zmiany czyli wzrost lub spadek określa procentowa relacja pomiędzy pierwszą wartością a drugą.

  • Spadek to wskaźnik procentowy, gdy druga wartość maleje wobec pierwszej.
  • wzrost to wskaźnik procentowy, gdy druga wartość rośnie.

Arytmetyczne działania nakazują ustalić różnicę między wartością początkową a pozostałą aby następnie podzielić zmianę przez pierwotną wartość i pomnożyć wynik przez 100, aby uzyskać procent.
W tym kursie nauczysz się liczyć to wszystko przy pomocy aplikacji %Change, co zarówno ułatwia jak i przyśpiesza obliczenia.

Nauczysz się błyskawicznie liczyć:

  • wzrost wartości
  • spadek wartości

Takie obliczenia mają w biznesie ogromne znaczenie, ponieważ pokazują trend i pozwalają określić kierunek działania.
Kurs Jak masz szybko liczyć zmiany procentowe?  składa się z 4 lekcji:

  • Lekcja nr 1 Wprowadzenie do operacji %Change.
  • Lekcja nr 2 Identyfikacja funkcji %Change kalkulatora.
  • Lekcja nr 3 Jak liczymy wzrost procentowy?
  • Lekcja nr 4 Jak liczymy spadek procentowy?