0 Zegar Sprzedaży XXI wieku! Wprowadzenie

Zegar sprzedaży w XXI w. to kurs składający się z 12 zagadnień.
Każde zagadnienie w zależności od tematu składa się od kilku do kilkunastu lekcji - filmów video.
Wprowadzenie to pierwsza lekcja omawiająca Rozszerzony Cykl Sprzedaży. 

1. Lekcja Cykl Sprzedaży

Poniżej Zaproszenie do całości 
Kursu o Sprzedaży