Biznes. Jak obliczać Narzut, Koszt, Cenę i Marżę?


Kurs Biznes: Narzut, Koszt, Cena, Marża -  poświęcony jest zagadnieniom kalkulacji sprzedażowych.

Umiejętność liczenia kosztów, narzutu, marży i ceny to podstawy  działania w sprzedaży.
Wiele osób nie odróżnia nawet narzutu od marży i zamiennie stosuje te określenia.
Po ukończeniu tego kursu uczestnik będzie umiał biegle dokonywać handlowych kalkulacji.
Kurs składa się z 8 części:

  1. Jak obliczamy narzut?
  2. Jak obliczamy narzut mając marżę?
  3. Jak obliczamy narzut znając cenę i marżę?
  4. Jak obliczamy marżę?
  5. Jak obliczamy marżę  znając narzut?
  6. Jak obliczamy marżę znając cenę oraz narzut?
  7. Jak obliczamy koszt zakupu znając cenę i marżę?
  8. Jak obliczamy koszt znając cenę oraz narzut?

 Każda lekcja zawiera przykład – zadania tekstowe, film instruktażowy, oraz zdania do samodzielnego obliczania.

Chcesz wiedzieć więcej?