12 Zegar Sprzedaży XXI w. Godzina XII. Monitoring - czyli jak analiza własnej sprzedaży dyktuje ci słuszne decyzje?

Godzina dwunasta Zegara Sprzedaży XXI w. to Monitoring.

Monitoring to najrzadziej stosowana przez sprzedawców czynność i najczęściej najmniej lubiana. Dzięki właściwemu monitoringowi własnych działań można bardzo precyzyjnie planować, zarówno zasięg działań, jak i skuteczność, obrót, wielkość sprzedaży , wysokość zarobionych prowizji. Znajomość własnych współczynników, absolutnych, skuteczności i aktywności jest podstawą do racjonalnego procesu zarządzania sprzedażą. I na ogół najmniej osób tak robi.  A właśnie te współczynniki można i trzeba obliczać analizując sprzedaż.   

Zagadnienia monitoringu to 7 lekcji.

1. Monitoring cz. I Kategorie osób 
2. Monitoring cz. II Współczynniki absolutne
3. Monitoring cz. III Współczynniki aktywności
4. Monitoring cz. IV Współczynniki skuteczności
5. Monitoring cz. V Planowanie sprzedaży cz. I
6. Monitoring cz. VI Planowanie sprzedaży cz. II
7. Monitoring cz. VII Wzory Prowizji

Do każdej lekcji dołączony jest film.