11 Zegar Sprzedaży XXI w. Godzina XI. Wzmocnienie po Sprzedaży - czyli jak możesz przekształcać jednorazowego nabywcę w źródło klientów?

Godzina jedynasta Zegara Sprzedaży XXI w. to Wzmocnienie po Sprzedaży. 
Jednorazowemu nabywcy należy się szacunek. Mógł kupić w dowolnym miejscu od dowolnego sprzedawcy. Tak jest w epoce rynku przesyconego. Prawie każdy produkt ma swój ekwiwalent, nie ma znaczenia branża czy motoryzacja, czy elektronika, urządzenia biurowe czy chemia gospodarcza. A zatem należy przywiązać nabywcę  do siebie i zamienić go w klienta, a najlepiej w źródło klientów. Do tego potrzebne są różne elementy wsparcia posprzedażowego. Jest tu duże pole do działania. 

Działania, z których składa się wzmocnienie po sprzedaży to 2 lekcje.

1. Wzmocnienie po sprzedaży cz. I Wprowadzenie
2. Wzmocnienie po sprzedaży cz. II Fazy niebezpośrednie

Do każdej lekcji dołączony jest film.