10 Zegar Sprzedaży XXI w. Godzina X. Propozycja - czyli jak doprowadzić do racjonalnego i emocjonalnego punktu wyboru?

Godzina dziesiąta Zegara Sprzedaży XXI w. to Propozycja. 

Propozycja jest naturalnym elementem rozwoju sytuacji sprzedażowej z punktu widzenia psychologii sprzedaży. I jest stricte powiązana z wcześniejszym elementem jakim jest oferta celowa. Po właściwej prezentacji jest jak najbardziej oczekiwanym przez potencjalnego nabywcę elementem działania. Główny problem zatem na tym, aby potencjalny klient otrzymał propozycję rozwiązania własnych problemów danym produktem. Często jednak zdarza się, że zamiast otrzymać ofertę rozwiązania własnych problemów – otrzymuje ofertę nabycia jakiegoś produktu, bo taki posiada sprzedawca.

Zagadnienia propozycji omówione są  w 6. lekcjach.

1, Propozycja cz. I Wprowadzenie
2. Propozycja cz. II Ratio emotio
3. Propozycja cz. III Potrzeby cz. 1
4. Propozycja cz. IV Potrzeby cz. 2

5. Propozycja cz. V Cechy a potrzeby
6. Propozycja cz. VI Punkt wyboru 

Do każdej lekcji dołączony jest film.