9 Zegar Sprzedaży XXI w. Godzina IX. Sygnały Kupna - czyli jak masz poznać, że już pora na sprzedaż?

Godzina dziewiąta Zegara Sprzedaży XXI w. to Sygnały Kupna. 
Są one w dużej mierze podobne do atmosfery kupna. Wszystko to co dotyczy rozmówcy -  mowa ciała, począwszy od sylwetki, gestykulację, twarz, natężenie głosu, oczy, udziela wielu  bardzo ważnych informacji. Oprócz tego istotne są również pytania – a ściślej ich charakter. Po tych specyficznych zachowaniach można rozpoznać symptomy otwartości w kierunku kupna. Dobry sprzedawca umie rozpoznać poszczególne elementy. 

Sygnały kupna są mówione w 4. lekcjach.

1.  Sygnały kupna cz. I Założenia
2. Sygnały Kupna cz. II Szczegóły, czas
3. Sygnały Kupna cz. III Warunki, cena
4 Sygnały Kupna cz. IV Sygnały niewerbalne

Do każdej lekcji dołączony jest film.