7 Zegar Sprzedaży XXI w. Godzina VII. Atmosfera Kupna - czyli jak kontrolować to, co wpływa na sprzedaż?

Godzina siódma Zegara Sprzedaży XXI w. to Atmosfera Kupna. 
Jest to bardzo szerokie zagadnienie.  Problem polega na tym, że jest tutaj wiele różnych czynników. Trudno tak naprawdę zebrać je razem pod jednym dachem w inny sposób - niż poprzez właśnie określenie „atmosfera kupna”.  Jest tu zarówno przestrzeń w sprzedaży w sensie kulturowym oraz fizycznym, inne uwarunkowania kulturowe takie jak światło, hałas i czas. Jest to mowa ciała, począwszy od sylwetki przez gestykulację, twarz oraz oczy, które mówią o wielu bardzo ważnych informacjach. Ponadto są również różne drobiazgi, które też wpływają na sprzedaż, zwłaszcza bezpośrednią.  To wszystko razem tworzy szerokie tło, jakim jest atmosfera sprzedaży i kupna.  

Te aspekty atmosfery kupna są omówione w 12 lekcjach:

1. Atmosfera kupna cz. I Wprowadzenie 
2. Atmosfera kupna cz. II Przestrzeń w kulturze 
3. Atmosfera kupna cz. III Przestrzeń w sprzedaży
4. Atmosfera kupna cz. IV Światło i hałas
5. Atmosfera kupna cz. V Czas
6. Atmosfera kupna cz. VI Sylwetka
7. Atmosfera kupna cz. VII Ruch i gesty
8. Atmosfera kupna cz. VIII Twarz
9. Atmosfera kupna cz. IX Oczy 1
10. Atmosfera kupna cz. X Oczy 2
11. Atmosfera kupna cz. XI Didaskalia 1
12. Atmosfera kupna cz. XII Didaskalia 2

Do każdej lekcji dołączony jest film.