3 Zegar Sprzedaży XXI w. Godzina III. Podejście - czyli jak dotrzeć skutecznie do klienta?

Godzina trzecia Zegara Sprzedaży XXI w to Podejście
Podejście do klienta to inaczej sposób nawiązania kontaktu.  Nie zawsze sama informacja i dane kontaktowe oznaczają, że kontakt będzie udany.  Należy się zastanowić nad tym, w jaki sposób ten kontakt można zrealizować! Jak wiemy dobry początek - to zawsze połowa sukcesu.  Nawet jeżeli produkt lub usługa przez cały czas są takie same i tej samej jakości – to jednak każdy potencjalny klient jest inny.  Ludzie dorośli lubią  podkreślać swój indywidualizm. Dlatego działanie musi dawać możliwość prawidłowego nawiązania kontaktu biznesowego. Jest tu całą gama możliwości: kontakty celowe i przypadkowe, sposoby tradycyjne i nowoczesne.  Problem tylko w tym, żeby zastosować właściwą metodę do właściwej osoby! 
Zagadnienia są omówione w 6. Lekcjach.

1. Podejście cz. 1 Założenia wersja.
2. Podejście cz. 2 Kontakty celowe i przypadkowe. Różnice.
3. Podejście cz. 3 Celowe Tradycyjne. 
4. Podejście cz. 4 Kontakty celowe nowoczesne. 
5 Podejście cz. 5 Kontakty przypadkowe łatwe.
6 Podejście cz. 6 Kontakty przypadkowe trudne. Religia.

Do każdej lekcji dołączony jest film.