2 Zegar Sprzedaży XXI w. Godzina II. Prospecting - czyli skąd wziąć klienta?

Godzina druga Zegara Sprzedaży XXI wieku to Prospecting. 
Podstawowy problem brzmi: Skąd wziąć klienta? Prospecting mówi o sztuce znajdywania klienta. Sztuka znajdywania klienta w dzisiejszych czasach czyli w XXI wieku to zarówno tradycyjne podejściu jak i nowoczesne. Godzina druga to informacje o tym, jakie są tradycyjne, a jakie nowoczesne metody prospectingowe, na czym polega prospecting zimny a na czym ciepły?
Zagadnienia są omówione w 5 lekcjach.

1. Propsecting cz. I Mity.
2. Prospecting cz. II Prospecting ciepły - Założenia.
3 .Prospecting cz. III Memory jogger.
4. Prospecting cz. IV Prospecting zimny - metody tradycyjne.
5 Prospecting cz. V Prospecting zimny - metody nowoczesne.

Do każdej lekcji dołączony jest film.