1 Zegar Sprzedaży XXI w. Godz. I Planowanie - czyli jak stworzyć system skutecznego organizowania działań?

Godzina pierwsza Zegara Sprzedaży XXI w. 

Planowanie.

Planowanie to podstawa pracy każdego sprzedawcy

Ma on różne obowiązki do wykonania, ale przede wszystkim ma dokonywać sprzedaży. Innymi słowy ciąży na nim obowiązek zawierania transakcji, robienia obrotów dla firmy. Aby to było możliwe pracę należy podzielić na różne działania. A tych jest na ogół sporo. Tym bardziej gdy ktoś nie jest pełnoetatowym sprzedawcą a tylko częściowo zajmuje się sprzedażą. Należy zarządzać czasem i przestrzenią, ponadto jasno ustalić priorytety. 


Kurs omawia w 3 lekcjach zagadnienia planowania. 

1. Planowanie cz. I Podstawy
2. Planowanie cz. II Planowanie profesjonalne
3. Planowanie cz. III Post Scriptum

Do każdej lekcji dołączony jest film.

"Każda praca jest możliwa do wykonania,
jeśli podzielić ją na małe odcinki." 

                                

Abraham Lincoln


Ten cytat dotyczy oczywiście planowania. I jest prawdziwy.  Racjonalny plan i podział działań  to podstawa do osiągnięcia czegokolwiek. Można zostać super sprzedawcą, najlepszym studentem, mieć doskonałe wyniki sportowe.  Ale tego „nie robi się” jak klik w Internecie. Wymaga to długofalowego działania. Żadna książka, którą napisałem, żaden film, który zrobiłem – nie były zajęciami na 5 minut. Wymagały systematycznej pracy. Do mnie to przemawia, bo jestem też dziennikarzem. A dobra szkoła dziennikarska mówi, że pisanie to 10 góra 15% czasu.  Całe 85% wcześniej to przygotowywanie się. 

Dlatego planuj, planuj, planuj – to nie jest stracony czas. Im lepiej podzielisz zadanie tym łatwiej osiągniesz cel.  Mój kolega, wieloletni maratończyk  twierdzi, że jeszcze nigdy nie przebiegł 42 km na raz.
Ale wiele razy w życiu biegł po  1. km, nawet 42 razy  pod rząd...